• Nguyên nhân khiến kháng kháng sinh gia tăng

    Nguyên nhân khiến kháng kháng sinh gia tăng

    Sử dụng kháng sinh chưa hợp lý, dễ mua tại quầy thuốc, sử dụng sai cách hoặc lạm dụng… khiến kháng kháng sinh trở thành gánh nặng y tế. Kháng kháng sinh là hiện tượng vi khuẩn có khả năng tự ...