• Nguyên nhân khiến kháng kháng sinh gia tăng

    Nguyên nhân khiến kháng kháng sinh gia tăng

    Sử dụng kháng sinh chưa hợp lý, dễ mua tại quầy thuốc, sử dụng sai cách hoặc lạm dụng… khiến kháng kháng sinh trở thành gánh nặng y tế. Kháng kháng sinh là hiện tượng vi khuẩn có khả năng tự ...

  • Kháng kháng sinh – mối nguy với y tế toàn cầu

    Kháng kháng sinh – mối nguy với y tế toàn cầu

    Kháng kháng sinh là một trong những thách thức y tế lớn nhất toàn cầu, đe dọa tính mạng con người và tác động đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Từ năm 1930 đến 1960 có thể xem là "kỷ nguyên ...